Vinnetou 2018

25. ročník Dětského tábora Sion

V duchu příběhů Vinnetoua, mladého náčelníka Apačů z románu z minulého století z Divokého Západu od Karla Maye, se nese již 25. ročník Dětského tábora Sion, který probíhá ve dnech 4.-14. července 2018.

Zázemí jim stejně jako v předchozích letech poskytuje zrekonstruovaný areál Zblovice s chatičkami a typickými táborovými stany. Průvodci příběhem a celým pobytem jim jsou zkušení vedoucí, z nichž mnozí se práci s dětmi a mládeží věnují již mnoho let.

Adresa tábora je:

Dětský tábor Sion
LDT Zblovice
Zblovice 49
671 07 Uherčice u Znojma

Vybrané střípky z táborového dění můžete sledovat na facebooku Dětského tábora Sion.


Úterý 3. 7. 2018

V úterý ráno na místo tábora vyráží již tradiční několikačlenný předvoj, který má za úkol přivézt základní věci a pomalu začít připravovat tábor na středeční příjezd dětských táborníků.


Středa 4. 7. 2018

Ráno jsme se sešli u Lidlu v 8:30 h, abychom po 9. hodině společně vyrazili autobusem na tábor do Zblovic. Cesta byla dlouhá s několika objížďkami a nezbytnými zastávkami, takže jsme byli rádi, když jsme dorazili na místo. Poté, co jsme vystoupili z autobusu, nás přivítali Indiáni z kmene Apačů, se kterými jsme pokračovali pěšky v cestě do tábora. Tam jsme si rozebrali naše zavazadla a ubytovali se v chatkách a stanech. Po svačině jsme k nám zavítal na nástup Inčučuna, náčelník Apačů, a jeho děti Vinnetou a Nšoči, se kterými jsme se seznámili. Potom jsme po oddílech dostali mapy a podle nich jsme vyrazili hledat poklad. Ten obsahoval táborové deníky, látku na oddílovou vlajku a tajný kód s názvem jednotlivých oddílů. Vrátili jsme se do tábora, kde jsme si vyrobili oddílové vlajky a vymýšleli oddílové pokřiky, které jsme následně představili našim indiánským přátelům u táborového ohně. Po setmění jsme měli za úkol odposlechnout tajný rozhovor Indiánů, kteří se domlouvali, jak postupovat proti bledým tvářím, které se podle jejich zvěda měli blížit z východu. Po jeho splnění jsme se konečně mohli vrátit do tábora a uložit se ke spánku.


Čtvrtek 5. 7. 2018

Po budíčku v 7:30 h jsme měli po oddílech indiánské rozcvičky. Pak následovala výborná snídaně ve formě švédských stolů. Součástí následného nástupu byla scénka, kde jsme nejprve byli svědky útoku krvežíznivého medvěda na kovboje, kterým přispěchal na pomoc statečný Old Shatterhand a situaci zachránil. Hluk boje přilákal Indiány, kteří nebyli nadšení z toho, že se na jejich území bez dovolení pohybují bílí vetřelci. Došlo k hádce, kde běloši vystřelili na Vinnetoua, ale Klekí Petra za něj obětoval svůj život. Dříve, než zemřel, požádal Old Shatterhanda, aby Vinnetoua chránil a stal se jeho přítelem. Po scénce jsme se rozešli na indiánské dovednosti, kde jsme si vyzkoušeli vaření, používání zbraní, malování, plavání v bazénu, jízdu na kánoích, stavění indiánských obydlí a další aktivity. Po vydatném obědě a poledním klidu jsme se na nástupu dozvěděli, že v blízkých lesích se potuluje nebezpečný medvěd, kterého jsme dostali za úkol najít a zabít. Vyrazili jsme na místo, kde se podle posledních zpráv medvěd schovával. Porazit ho nebylo vůbec lehké, medvěd dlouho odolával, ale nakonec se nám ho podařilo udolat. Vrátili jsme se tedy do tábora, kde jsme si po oddílech užili zasloužené volno a chutnou večeři. Dnešní den byl opravdu náročný, takže jsme se moc těšili do našich postýlek.


Pátek 6. 7. 2018

Na dnešním ranním nástupu jsme byli svědky toho, jak Old Shatterhand vysvobodil Vinnetoua ze zajetí. Následovaly dopolední aktivity, podobně jako minulého dne. Jen místo vaření jsme si mohli zvolit pletení copánků spojené s barvením vlasů. Po obědě jsme si řádně odpočinuli v chatkách či stanech, abychom nabrali dost sil na odpolední bojovku. Také byl v průběhu odpoledního klidu otevřen náš oblíbený Sion shop, vybavený nepřeberným množstvím různého zboží. Po svačině jsme se přesunuli do blízkého lesa, kde jsme měli za úkol osvobodit Vinnetoua. To se nám povedlo, takže jsme se vrátili do tábora, kde na nás čekala večeře ve formě bramborového guláše. Večer ale nekončil. Následovala táborová slavnost, kde jsme zpívali chvály a dozvěděli jsme se něco o přátelství. Dnes jsme toho zažili opravdu hodně, proto jsme si rychle vyčistili zoubky a šli spinkat.


Sobota 7. 7. 2018

První den víkendu jsme přišli na to, že se nám ztratila naše táborová vlajka. Posléze jsme zjistili, že nám ji v nestřeženém okamžiku ukradli táborníci ze sousedního Peksova mlýna. Nechali jsme to prozatím být, odložili to na později a soustředili se na dopolední indiánské dovednosti (tentokráte jsme například vyráběli náš vlastní táborový totem, opět jsme řádili v bazénu, jezdili na kánoích, pekli indiánský chléb, stříleli na terče střelnými zbraněmi (vzduchovky, luky a šípy) atd. Na nástupu se kmen Apačů připravoval k boji proti bělochům, při kterém Indiáni zvítězili, běloši byli zajati a Old Shatterhand byl vážně zraněn. Indiáni ho dovlekli do své vesnice, kde o něj pečovala Vinnetouova sestra Nšoči. Scénka pokračovala během odpoledního nástupu, kde se radil Inčučuna s Vinnetouem, co se zajatými bělochy udělají. Rozhodli se, že to nechají na Velkém Manitouovi. Uzdravený Old Shatterhand měl soutěžit s Inčučunou v jízdě na kánoi, a podle toho, kdo vyhraje, se mělo rozhodnout, co se stane s bělochy. Naštěstí zvítězil Old Shatterhand, takže zeměměřiči byli volní. Navíc se také ukázalo, že Old Shatterhand opravdu Vinnetoua osvobodil, když se prokázal náhrdelníkem, který Nšoči dovezla z města, kde po boji zůstal.


Neděle 8. 7. 2018

Na dnešní den byl naplánován celodenní výlet. Nejstarší (čtvrtý) oddíl čekala dvoudenní túra do sousedního Rakouska, proto musel vyrazit co nejdříve, aby stihl lodní přepravu do Vranova a potom se vydal pěšky do města Hardegg a jeho okolí, kde po večeři též i přespal. Ostatní oddíly se vydaly na nedaleký hrad Bítov, kde si prohlédly jeho interiéry (včetně věže a pivovaru) i exteriéry (hradní zahrada s ptactvem). Potom jsme se naobědvali z připraveného balíčku, který jsme ráno dostali od kuchařek, a pokračovali v cestě k blízké místní Zahradě se zvířaty, kde jsme pozorovali chování různých hospodářských zvířat (psi, kočky, kuřata, slepice, kohouti, králíci, prasata, pštrosi, kozy, krávy, koroptve…). Pak jsme vyrazili na zpáteční cestu k táboru, avšak po jiné trase. Těsně před jejím koncem jsme našli zlato pro Nšoči, kterým Apačové zaplatí její studium v městě bledých tváří. Po návratu do tábora jsme hráli míčové hry či plavali v bazénu. Jako večeři jsme měli špekáčky s chlebem a hořčicí či kečupem, které jsme si opekli na našem táboráku. Zbytek večera jsme strávili zpěvem táborových písní okolo ohně za doprovodu kytary. Po nezbytné večerní hygieně jsme se odebrali do našich pelíšků a protože jsme byli unavení, hned jsme usnuli.


Pondělí 9. 7. 2018

Na ranní scénce jsme odevzdali včera nalezené zlato, které posloužilo Vinnetouově sestře Nšoči k tomu, aby si mohla zaplatit svá studia v městě bledých tváří. Stejně jako včera, tak i dnes dopoledne nebyly indiánské dovednosti. Měli jsme totiž volno po oddílech, takže jsme jej trávili různě (např. výstup na okolní kopce, plavba na kánoích nebo hry v táboře). Po obědě a poledním klidu jsme si mohli vybrat ze dvou odpoledních programů: jednak návštěva lanového centra, kde jsme si vyzkoušeli různé lanové atrakce, jednak účast na indiánské diskotéce, kde jsme si hezky zazpívali a zvolili nejlepšího tanečníka. Potom jsme se vrátili do tábora, kde jsme měli před večeří chvíli volného času, který jsme mohli libovolně využít. Mezitím se vrátila naše výprava (4. oddíl) ze své mezinárodní cesty. Po probuzení v Rakousku si ráno sbalili věci a vydali se na cestu lesem, překročili hranici a po projití několika vesnicemi uviděli zámek Vranov. Zde se naobědvali a nakoupili nezbytné věci potřebné na zpáteční cestu. Také navštívili místní přehradu, kde se dokonce i vykoupali. Poté se nalodili postupně na dva parníky, kterými dojeli až ke hradu Bítov, odkud pokračovali pěšky do našeho tábora. Zde jsme je s radostí mezi námi přivítali a vyslechli si jejich dobrodružné vyprávění.


Úterý 10. 7. 2018

Probudili jsme se do chladnějšího rána, občas sice vysvitlo sluníčko, ale spíše bylo zamračeno a chvílemi mírně poprchávalo. Na to jsme ale nedbali, takže po nástupu jsme se rozešli opět na různé indiánské dovednosti, mezi nimiž byly nově i výroba indiánských trik a zejména příprava na tradiční sportovní zápolení se sousedním Peksovým mlýnem. Trénovali jsme volejbal, přehazovanou, fotbal, lovení granátů z bazénu… Díky tomu nám dost vyhládlo, takže jsme se ani nedivili, když si šlo výborné tvarohové knedlíky s meruňkami mnoho táborníků přidat. Po odpoledním klidu a žádaném Sion shopu nás čekala obchodní hra, která navazovala na ranní scénku. V ní chamtiví obchodníci v zemi Apačů objevili petrolejová pole, která chtěli vytěžit a bez svolení Indiánů ho výhodně prodávat. V naší hře jsme ale měli za úkol na určených nalezištích sbírat přírodní suroviny, za které jsme u směnárníků obdrželi mince, kterými jsme si posléze nakoupili věci potřebné na rozdělání ohně (sirky, papír, dřevo, podpalovač). I když ne celou dobu zrovna svítilo sluníčko, hru jsme si velmi užili a těm nejlepším z nás se podařilo získat až pět sad na rozdělávání ohňů. Tím den ale neskončil, neboť po večeři následovala již třetí táborová slavnost, kterou jsme si všichni moc užili.


Středa 11. 7. 2018

Po snídani a ranní hygieně na dopolední scénce poranil Ribannu, dceru náčelníka Siouxů, medvěd. Naštěstí se poblíž vyskytoval Vinnetou, uslyšel výkřik, přispěchal zraněné Ribanně na pomoc a medvěda zabil. Zachráněná Ribanna mu vděčně poděkovala a požádala ho, zda by ji mohl odnést do vesnice k Siouxům, kde dostane Vinnetou od jejího otce bohatou odměnu. Ve vesnici se Ribanna také seznámila s poručíkem Merrilem z nedaleké pevnosti Niobara, který s jejím otcem vyjednával o podmínkách míru mezi bělochy a Indiány. Tvrdil, že na obou stranách jsou lidé dobří i zlí, a navrhl, že jako symbol míru bude manželství jeho a Ribanny. Smutný Vinnetou, ač nerad, v zájmu zachování míru také souhlasil. Potom jsme se rozešli na naše obvyklá dopolední indiánská zaměstnání. Po poledním klidu následovala scénka, kde bandité zajali Ribannu a Merrila, aby zabránili jejich sňatku a tím i míru mezi bělochy a Indiány. Na to navazovala odpolední bojovka, kde děti měly za úkol nejprve překonat různé překážky a poté vysvobodit Ribannu a Merrila ze zajetí banditů. Nakonec vše dobře dopadlo a oba byli osvobozeni, takže jsem se vítězně vrátili do tábora, kde jsme si dali večeři. Potom jsme ještě chvíli trénovali na zítřejší táborové klání s Peksovým mlýnem a pak šli spát.


Čtvrtek 12. 7. 2018

Dnešní den se měl konat dlouho očekávaný souboj mezi naším táborem a Peksovým mlýnem. Proto jsme ani neměli scénku na ranním nástupu. Místo toho jsme dopoledne nejprve připravovali jednotlivá hřiště a potom na nich poctivě trénovali. Ani jsme se nedivili, že nám po takovém výkonu vyhládlo, takže jsme se už těšili na vydatný oběd, který nám vydanou energii navrátil zpět. Někteří z nás po obědě nakupovali v Sion shopu. Krátce po 15. hodině k nám v hojném počtu dorazili táborníci z Peksova mlýna. Oba tábory slavnostně přivítal Vinnetou s Nšoči a Ribannou a oba tábory předvedly své bojové pokřiky. Jako bonus si naše holky připravily gymnastickou sestavu. Poté hry konečně mohly začít. Nejprve soutěžili nejmladší děti v přetahování lanem, potom jsme se přesunuli k bazénu, kde jsme lovili granáty ze dna. Následovala štafeta mladších dětí a současně začaly i fotbalové zápasy ve čtyřech různých věkových kategoriích. Po nich také zápasy ve volejbale a přehazované. Ve většině zápasů sice vyhrál Peksův mlýn, ale my jsme do všeho šli naplno a moc jsme si to užili. Na konci jsme měli společný nástup, kde se oba tábory přátelsky rozloučily a popřály si hezký zbytek tábora. Pro nás den opět nekončil, protože po večeři následovala další táborová slavnost, kde zpívali chvály, účastnili se různých soutěží a poslechli jsme si další příběh o přátelství. Protože byl dnešní den velmi náročný, všichni jsme šli rádi spát.


Pátek 13. 7. 2018

Po dnešním nástupu nás navštívil světoznámý fotograf, jehož cílem bylo pořídit fotografii Indiánů. Jelikož neměl zrovna nejmodernější vybavení, spolehli jsme se raději na svoje přístroje a sami jsme se vyfotografovali jak společně, tak po oddílech. Potom jsem se nasvačili a měli volno po oddílech, které někteří už využili k postupnému balení. Po výborném obědě a poledním klidu se na scénce objevil bandita Santer a jeho kumpáni, kteří stříleli po bizonech. Naštěstí zde byl Vinnetou a Old Shatterhand, kterým se nelíbilo jejich chování, a po varování střelbu opětovali. Santer se pokusil zastřelit Old Shatterhanda, ale Vinnetou skočil do jeho střely a tím svému příteli zachránil život. Volání o pomoc zaslechla i Ribanna, která přispěchala a zraněného Vinnetoua ošetřila. Následovala odpolední dobrodružná hra, kde jsme museli chránit sebe a Vinnetoua (jedno dítě ze skupiny). Po večeři jsme měli závěrečnou táborovou slavnost s finální scénkou, kde došlo ke svatbě Merrila a Ribanny. Když skončil slavnostní obřad, pozvali nás novomanželé na svatební hostinu. Potom jsme si vyčistili zuby a užili si prodlouženou večerku.


Sobota 14. 7. 2018

Probudili jsme se do posledního táborového dne. Po snídani začal čas balení, vyklízení chatek a stanů a nakládání zavazadel. Následoval úklid tábora po oddílech a potom i závěrečný slavnostní nástup. Tam jsme se navzájem rozloučili a postupně odcházeli na autobus, který na nás čekal ve Zblovicích. Po několika hodinách cesty jsme dorazili domů, kde nás čekali natěšení a šťastní rodiče.

Aktuálně

Prev Next

On-line zpravodajství - Dětský tábor Sion 2018

Vinnetou 2018 25. ročník Dětského tábora Sion V duchu příběhů...

02-07-2018

Zápis prvňáčků do základní školy

Již teď si mohou rodiče budoucích prvňáčků zapsat do svých...

21-03-2018

Pozvánka k účasti na happeningu „3792 svíček“

Centrum Sion Vás zve k účasti na happeningu „3792 svíček“. Vzpomínkový akt...

06-03-2018

Maturitní ples Sion High School Hradec Králové - Afterm…

Zde na tomto odkaze si můžete prohlédnout krátké video z...

28-02-2018

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou "Sion školy, to...

26-02-2018

Jaký byl Karneval na ledě 2018

  Olympijskou atmosféru na ledě zažili účastníci Království masek v neděli 11....

12-02-2018

Karnerval na ledě jako Olympijské hry!

  V neděli 11.2. se můžeme těšit na Království masek aneb...

08-02-2018

Pozvánka na pietní akt

  Pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Vzpomínkový akt...

10-01-2018

Jaká byla besídka školky

  Besídka školky Sion, a neb Vánoce, Vánoce,  přicházejí   Na téma známé...

07-12-2017

Besídka mateřské školky

  Na svoji vánoční besídku vás zve Mateřská škola Sion. Tentokrát...

30-11-2017

sion bottom01 sion bottom02 sion bottom03  sion bottom05sion daruj

[CNW:Counter]